Kontakti
A.Čaka iela 28 – 8, Rīga
LV-1011
Reģistrācijas Nr.:
000807151
Vienotais reģistrācijas Nr.:
LV-40008071514
Konts Nr:
LV31HABA0551003990718 SWEDBANK
Swift kods:
HABALV22